Styrelse & funktionärer 2022

FO-nummer: 1463208-4


Styrelse

Ordförande: Olav 'Joffi' Eklund
Svartmunkegränd 3 A 1
20700 Åbo
ordforande(at)akensemble.net
044-2956429
Vice ordförande: Maria Engblom viceordforande(at)akensemble.net
Sekreterare: Lisa Holm-Rinne sekreterare(at)akensemble.net
Kassör: Niclas Backman kassor(at)akensemble.net
Dirigent: Pia Kulla dirigent(at)akensemble.net


Funktionärer

Vicedirigent: Clara Reinikainen vicedirigent(at)akensemble.net
Tonbildare: Regina Strandberg tonbildare(at)akensemble.net
Sopranens stämfiskal: Regina Strandberg sopranfiskal(at)akensemble.net
Altens stämfiskal: Maria Engblom altfiskal(at)akensemble.net
Tenorens stämfiskal: Björn Holmberg tenorfiskal(at)akensemble.net
Basens stämfiskal: Tom Stålfors basfiskal(at)akensemble.net
Notarkivarie: Clara Reinikainen notarkivarie(at)akensemble.net
Marknadsföringsgrupp: Lena Marander Eklund
Cristel Gustafsson
Rami Huovinen
Carola Rantala-Lindholm
Kenneth Sandholm
Klubbhövding: Diza Seera klubbis(at)akensemble.net
Vice klubbhövding: Lotta Bertsviceklubbis(at)akensemble.net
Valberedning: Carola Granström
Carola Rantala-Lindholm
valberedning(at)akensemble.net

Meddela eventuella korrigeringar åt webmaster@akensemble.net