Historik


I mitten av 1980-talet försökte ett antal ambitiösa sångare i Åboland öva in Erik Bergmans beställningsverk Bygden för sångfesten i Jakobstad. Det var då tanken på en kammarkör började gro, en kör som tog vara på sångare med hög ambitionsnivå och med intresse att öva in svårare verk. Glädjande nog fanns det också en dirigent som var sugen på en kammarkör, nämligen Harry Dahlström. Kören, som fick namnet Åbolands Kammarkör, kunde starta sin verksamhet i september 1987.

Det var en entusiastisk skara som började med att öva in ett sakralt program för Allhelgonakonserten. Mycken tid ägnades under första året åt att bygga upp en homogen körklang, och drömmen om att genast ta itu med större verk fick anstå. Våren 1989 höll ÅK sin debutkonsert både med gamla klassiker och med körlyrik, främst inhemsk sådan, samt redan nu med lite jazz som kören senare flera gånger haft på programmet.

Under åren med Harry hann ÅK med både profana och sakrala konserter och framträdanden. Kören har haft gemensamma program med ett flertal finlandssvenska körer, samt Östgöta Kammarkör, vilket har resulterat i turnéer både i hemlandet och till Linköping i Sverige. Kören har sjungit i alla Åboländska kommuner; den har tagit sitt namn på allvar.

Under Harrys tid förverkligades också en idé som känts viktig för koristerna och som publiken uppskattat, nämligen att kombinera högklassig sång med någonting annat. Först framfördes ett spex i form av en sångarsits med bordsvisor. Senare kom turen till Ålderstrappan, med musik från olika århundraden och med visuella effekter, ljudband, och lyrik. Bland övriga projekt kan nämnas Tanzen und Springen, med gammal musik och dans av folkdanslaget Otakt, samt Night and Day, en moralisk bagatell, med solister och kompgrupp. För de olika projektens dramatiska utformning har Olav "Joffi" Eklund ansvarat.

Efter femårskonserten bytte kören ledare: en ny lovande dirigent, Ann-Katrine "Kati" Lindfelt tog över. Under Katis ledning inövades ett krävande beställningsverk av Peter Lång, med text av Kurt West. Dessutom fick svängigare inslag en framträdande plats. ÅK uppträdde bl.a. på Baltic Jazz och under Konstens natt. Storsatsningen var Ålderstrappan, som utom vid två konserter i Åbo ytterligare uppfördes i Mariehamn vid FSSMFs sångfest 1996. ÅK har för övrigt både medverkat i alla de stora finlandssvenska sångfesterna, samt under åren haft egna avdelningar vid flera lokala sångfester. År 1990 deltog ÅK i den stora kyrkliga sångfesten i Åbo 1990, och kören har även deltagit i de flesta Allhelgonakonserter som arrangerats av Åbo svenska församling.

Niklas Nyqvist ledde kören från 1996. Under hans tid var huvudprojektet Tanzen und Springen, som uppfördes vid 10-årsjubileet som firades på Åbo slott, samt även vid en renässansfestival i Stockholm 1998 och Vasa Körfestival våren 2000. Men också annat har rymts med: Night and Day uppfördes med solist och kompgrupp på ÅST:s Café 1998, kören deltog i den finsk-estniska sångfestivalen i Tallinn sommaren 2000, och medverkade i ÅSMF:s stora julkonserter i Pargas 2000, Kimito 2001, samt i Åbo 2002. Kören höll också sin första egna julkonsert i december 2001. Under våren 2001 höll ÅK ett par konserter tillsammans med vissångerskan Monica Andersdotter och gitarristen Anders Skogh från Sverige. Det samarbetet forsatte under jubileumsåret 2002 med en konsert i Stockholm och inbandningen av körens första skiva, som utkom våren 2003.

Från våren 2003 leds kören av Hanna Kronqvist. Det första projektet under Hannas ledning var TID som premiäruppfördes i oktober 2004 och samtidigt var Hannas examensarbete. Via sång, textläsning och bildvisning blev publiken presenterad för olika perspektiv på begreppet tid. Under 2005 gav kören ett flertal kyrkokonserter med a cappella-verk av kända körkompositörer. Följande projekt var dock redan under planering och började övas in, och i oktober 2006 hade Speakeasy-showen premiär på Kåren. Det var en storsatsning som samlade körsångare, orkester, dansare och unga skådeseplare på scen, i en spännande historia som knöt ihop välkända jazz- och musikallåtar. Showen for även på turné till Vänersborg i Sverige under våren 2007. På hösten samma år firade ÅK sitt 20-årsjubileum med showen ROCK!. Tillsammans med orkester och dansare bjöd kören på fartfyllda föreställningar som var så populära att vi fick sätta in ett extra uppträdande!

Under våren 2008 höll vicedirigenten Martin Segerstråle i trådarna för projektet Rena rama Ramel, som var en hyllning till den nyss bortgångne Povel Ramel. På hösten började kören under Hannas ledning öva in det nya projektet OPERA!ÅK:s dirigenter samlade under 20-årsjubileet hösten 2007

Året 2014 övertog Pia Kulla dirigentskapet i kören och kören har under hennes ledning genomfört projekt med olika teman, bl.a. Manhattan Transfer och Adiemus.

ÅK30! ÅK30! Året 2017 fyllde kören 30 år och det firades med en jubileumskonsert i Logomo den 25 mars, där kören tillsammans med inbjudna musiker och fd dirigenter gav en tillbakablick på åren som gått. I och med jubiléet bytte kören också sitt officiella namn från Åbolands Kammarkör till ÅK Ensemble.

Inför körens 30-årsjubileum intervjuades några av körens tidigare dirigenter. Här kan du läsa vad: Hanna Kronqvist, Martin Segerstråle och Sam Fröjdö har att berätta, dels om sig själva och sin tid med ÅK, men även mer allmänt om körsång och musicerande.

Kören, som till stor del består av f.d. floror och djäknar, har under de senaste åren fått ett gott tillskott av unga sångare som lämnat studentsången bakom sig. Av körens ca 40 medlemmar har en fjärdedel sjungit med från början. Det har säkert redan framgått att kören trivs med sin repertoar av vitt skilda slag, med samarbete och med självständigt arbete, med projekt och med traditionella konserter. Dessutom har kören flera gånger glatt bordsgäster vid sjösättningar, bankfester, julfester, jubileum, julmix-konserter, m.m.