Styrelse & funktionärer 2017


Styrelse

Ordförande: Stina Åkerberg
Stålarmsgatan 39 D 46
20810 Åbo
ordforande(at)akensemble.net
040-5480886
Vice ordförande: Maria Engblom viceordforande(at)akensemble.net
Sekreterare: Lotta Berts sekreterare(at)akensemble.net
Kassör: Maria Malén kassor(at)akensemble.net
Dirigent: Pia Kulla dirigent(at)akensemble.net


Funktionärer

Vicedirigent: Heidi Nyberg-Aho vicedirigent(at)akensemble.net
Tonbildare: Agneta Rae tonbildare(at)akensemble.net
Sopranens stämfiskal: Annika Aalto sopranfiskal(at)akensemble.net
Altens stämfiskal: Sonja Balthasar altfiskal(at)akensemble.net
Tenorens stämfiskal: Björn Holmberg tenorfiskal(at)akensemble.net
Basens stämfiskal: Olav 'Joffi' Eklund basfiskal(at)akensemble.net
Notarkivarie: Margita Forsblom notarkivarie(at)akensemble.net
Marknadsföringsgrupp: Heidi Nyberg-Aho
Lena Marander Eklund
Cristel Gustafsson
informator(at)akensemble.net
Klubbhövding: Martina Uotinen klubbis(at)akensemble.net
Vice klubbhövding: Sonja Balthasarviceklubbis(at)akensemble.net
Valberedning: Carola Granström
Peggy Krokfors
valberedning(at)akensemble.net

Meddela eventuella korrigeringar åt sekreterare@akensemble.net)