Styrelse & funktionärer 2018

FO-nummer: 1463208-4


Styrelse

Ordförande: Olav 'Joffi' Eklund
Svartmunkegränd 3 A 1
20700 Åbo
ordforande(at)akensemble.net
044-2956429
Vice ordförande: Maria Engblom viceordforande(at)akensemble.net
Sekreterare: Lotta Berts sekreterare(at)akensemble.net
Kassör: Niclas Backman kassor(at)akensemble.net
Dirigent: Pia Kulla dirigent(at)akensemble.net


Funktionärer

Vicedirigent: Heidi Nyberg-Aho vicedirigent(at)akensemble.net
Tonbildare: Regina Strandberg tonbildare(at)akensemble.net
Sopranens stämfiskal: Annika Aalto sopranfiskal(at)akensemble.net
Altens stämfiskal: Sonja Balthasar altfiskal(at)akensemble.net
Tenorens stämfiskal: Björn Holmberg tenorfiskal(at)akensemble.net
Basens stämfiskal: Ari Matikainen basfiskal(at)akensemble.net
Notarkivarie: Margita Forsblom notarkivarie(at)akensemble.net
Informatör: Heidi Nyberg-Aho informator(at)akensemble.net
Marknadsföringsgrupp: Heidi Nyberg-Aho
Lena Marander Eklund
Cristel Gustafsson
Klubbhövding: Anna Toivonen klubbis(at)akensemble.net
Vice klubbhövding: Ann-Mari Siegfridsviceklubbis(at)akensemble.net
Valberedning: Carola Granström
Annika Lindblad
valberedning(at)akensemble.net

Meddela eventuella korrigeringar åt webmaster@akensemble.net